Over ons

Weefkring Nijmegen is een vereniging met ongeveer 56 leden. Zij houden zich allemaal bezig met getouwweven, ieder op zijn/haar eigen manier en niveau. Zij doen dit zowel thuis als in “De Grote Spoel”, een gezamenlijke ruimte met een aantal weefgetouwen waar groepjes leden iedere week kunnen weven.

Door het organiseren van maandelijkse bijeenkomsten proberen de leden elkaar te stimuleren en uit te dagen om hun weefkennis en -kunde verder te ontwikkelen en tot nieuwe technieken en toepassingen te komen. Tijdens deze bijeenkomsten worden technieken uitgediept, lezingen gegeven en fotopresentaties verzorgd. Een vast onderdeel is “show and tell”, waarbij de eigen producten getoond en besproken worden.

Ieder jaar heeft de weefkring een jaarthema, waaraan iedereen op haar/zijn eigen manier uitvoering kan geven. Op de laatste bijeenkomst van het jaar presenteren de deelnemers hun werkstukken van het jaarthema.

Als er bij de leden behoefte is aan cursussen of workshops, kunnen die georganiseerd worden.

Met enige regelmaat heeft Weefkring Nijmegen ergens een expositie of staat op een markt om te demonstreren en voor verkoop. Hiermee hopen de leden meer mensen enthousiast te maken voor deze prachtige, creatieve hobby.

Afbeelding straat

INFORMATIE

Bestuur


Mirjam Verheijen, voorzitter 
Rose-Marie van Berkel, secretaris 
Heleen Dicke, penningmeester 
Roos Cox, lid
Eva Reingruber, lid

Lidmaatschap


Wilt u lid worden van Weefkring Nijmegen?  Het lidmaatschap kost maar € 90,- euro per jaar.

Jaarboekje


Voor de leden brengt de weefkring ieder jaar een boekje uit, met verslagen over het voorbije jaar, een vooruitblik op het komende jaar en een toelichting op het nieuwe jaarthema.

Bibliotheek


In “De Grote Spoel” is een uitgebreide bibliotheek van weefboeken en weeftijdschriften aanwezig. Leden kunnen deze materialen gratis lenen. Het betreft zowel oude als recente boeken, vooral afkomstig uit Nederland, de Verenigde Staten en Scandinavië.

Weefnetwerk


Als weefster/wever kun je rechtstreeks lid worden van de landelijke organisatie Weefnetwerk, die de belangen van het getouwweven ondersteunt, een tijdschrift uitgeeft, cursussen en een landelijke weefdag organiseert. Zie voor meer informatie de website www.weefnetwerk.nl.

Openingstijden


Woensdag open van 10.00 tot 12.00 uur.

Woensdag open van 19.00 tot 21.30 uur.

Vrijdag open van 10.00 tot 12.00 uur.

Leden
0 +
Jaar
0
Boeken in onze bieb
0 +
Bijeenkomsten per jaar​
0