Geschiedenis

Weefkring Nijmegen is opgericht in oktober 1974.

Eind 60’er en begin 70’er jaren kwam er, na de opkomst van synthetische textiel, weer meer belangstelling voor natuurlijke textielproducten. Er ontstonden spin- en weefgroepen, die zich uitleefden in het vrije weven op weeframen, soms op fietswielen, met vooral handgesponnen wol, liefst in de kleur bruin.

In een dependance van De Lindenberg in Dukenburg (Nijmegen) werden door Marijke Ruiter de eerste cursussen gegeven in spinnen met een tol, raamweven en bandweven.  

Cootje Kenemans en Anneke van Dijk hebben in 1974 van hieruit het initiatief genomen om onder de vlag van de “landelijke weefcommissie” (een onderdeel van de Stichting Goed Handwerk) een weefkring in Nijmegen op te richten. Zij zijn later beiden verhuisd uit Nijmegen. Enkele dames zijn bijna 50 jaar lid van de weefkring geweest. Marieke Hoogbergen is een weefster van het eerste uur. Zij heeft de hele ontwikkeling meegemaakt van het vrije raamweven met grof materiaal naar het getouwweven op veel of weinig schachten, het gebruik van allerlei weeftechnieken en de komst van de verschillende soorten getouwen en garens. 

Langzamerhand ontstond er behoefte aan meer kennis over en vaardigheid in getouwweven. In 1977 heeft Erica de Ruiter voor het eerst een cursus getouwweven verzorgd en ook Marian Stubenitsky heeft aan de Nijmeegse weefsters lesgegeven. 

Werd er aanvankelijk vooral geweven met zelfgesponnen en geverfde schapenwol, in de loop van de jaren heeft het weefmateriaal  een enorme ontwikkeling doorgemaakt: van heel dik naar veel dunner garen, van wol naar ook veel katoen, linnen, zijde, hennep, maar ook nieuwe materialen zoals tencel  en koperdraad. 

Naast de cursussen werden er huiskamerbijeenkomsten georganiseerd, maar al snel bleken de huiskamers te klein. Er werd vooral gewerkt in werkgroepen, waarbij er tweemaal per jaar een gezamenlijke bijeenkomst in De Lindenberg was. 

Later  heeft de kring voor haar maandelijkse bijeenkomsten op verschillende plaatsen ruimten gehuurd in wijkgebouwen, maar er ontstond toch behoefte aan een eigen ruimte, waar ook geweven kon worden. Er zijn wat tijdelijke oplossingen geweest bij leden thuis in de kelder en in een klooster in Weurt, maar dat hield ook steeds weer op. 

Na een aantal jaren onderdak te hebben gehad in “De Kazerne” zijn we naar de huidige ruimte “De Grote Spoel” verhuisd, na officiële opening door de burgemeester van Nijmegen, Guusje ter Horst.

Het ledenaantal is momenteel 57; nog steeds een grote kring vergeleken met de rest van het land. Om jongeren geïnteresseerd te krijgen voor het weven zijn door de jaren heen verschillende pogingen ondernomen en de kring weet nog steeds nieuwe leden binnen te halen die het weven als een mooie hobby zien.

Weefkring Nijmegen is nog altijd, ook na 50 jaar, een levendige kring, met veel activiteiten, zowel in de productie op het platte vlak als in ruimtelijke objecten. Er worden cursussen en workshops gegeven en werkgroepen en maandelijkse bijeenkomsten georganiseerd om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. De kringleden hopen nog lange tijd op deze voet door te kunnen gaan.

Opgericht in oktober 1974

Nijmegen

2005 - De Grote Spoel

"De Grote Spoel" is ons weefatelier

2024 - 50 jaar weven

in Nijmegen