Artikel

Staalkaart van een weefkring

Project ‘Laag over laag’ verbindt weefsters van weefkring Nijmegen

Gepubliceerd in het tijdschrift WEVEN – Jaargang 32 – nummer 4 – oktober 2021.
Door Mirjam Verheijen.

Verrassende ontwerpen maakten de weefsters van Weefkring Nijmegen naar aanleiding van het thema “laag over laag” door vrij te associeren over dit onderwerp.

Weefkring `Nijmegen is een actieve vereniging van veertig weefsters met een eigen ontmoetingsruimte. We waren net begonnen met het houden van zeswekelijkse techniekavonden, toen de eerste lockdown kwam.

Juist in deze periode van isolatie zijn we blijven zoeken naar verbinding. Het thema “laag over laag” vertaalden we naar een project waarin iedereen die dat wilde een bijdrage kon leveren.  Onafhankelijk van vaardigheden en ervaring. De afzonderlijke werkstukken worden samengevoegd tot één staalkaart.

Mirjam Verheijen maakte een voorstel om de weefsters op weg te helpen met het maken van een ontwerp. Het thema leidt al snel tot dubbelweefsels of schijndubbel en zij wilde een methode aanreiken om vrijer te kunnen ontwerpen. In de groepsapp vroeg zij de andere leden wat hun associaties waren bij laag over laag.

“Ik associeer laag over laag met afdekken, beschermen tegen, stapelen…. De prinses op de erwt lag op een stapel matrassen…. Er ligt een stapel pannenkoeken op het bord…. In de linnenkast liggen de lakens, de handdoeken op een stapel,” kreeg ze meteen terug. Er werd al snel een groepje gevormd om ideeën verder uit te werken. De meeste weefsters werkten individueel aan het thema.

Het enthousiasme in de groep werkte ook intimiderend. Geen tijd, te moeilijk waren argumenten om niet mee te doen. Totdat duidelijk werd dat iedereen vrij was om zelf invulling te geven aan het thema. “Een blanco vel in de vorm van een weefsel in linnenbinding heeft ook veel zeggingskracht. De kracht is dat de diversiteit van onze weefkring gestalte krijgt in dit gezamenlijke project. Een stapel stofjes geweven door individuele weefsters verbonden tot één werkstuk heeft in zichzelf al veel betekenis. Als alle niveaus daarin terug te zien zijn is dat een mooie staalkaart van wie we zijn.”