Artikel

Persbericht

Subsidie voor Weefkring Nijmegen

NIJMEGEN – Het Fonds Cultuurparticipatie Erfgoed Maken heeft aan de Weefkring Nijmegen een subsidie toegekend voor de aanschaf van een aantal weefgetouwen om het ambacht weven te promoten.

In het kader van haar 50-jarig bestaan in 2024 start de weefkring in het voorjaar met het project TOT OP DE DRAAD/Weefgoed. Door het toekennen van de subsidie kan de weefkring zes kleine mobiele weefgetouwen aanschaffen om op locatie belangstellenden kennis te laten maken met het ambacht weven.

Weven behoort tot het immaterieel erfgoed. Met het project geeft de weefkring mensen de kans om kennis te maken met het ambacht. Het is een activiteit die wat kennis en ervaring vereist maar die ook grote voldoening, rust en concentratie geeft. Uiteindelijk resulteert het in een handgeweven lap stof. Het ervaren van de tijdsinvestering die ermee gemoeid is, het kennis maken met de gebruikte materialen en met de benodigde vaardigheden maakt de deelnemers bewust van negatieve effecten van de textielindustrie. Het maken van je eigen textiel geeft niet alleen voldoening; het draagt ook bij aan duurzaamheid. Wat je met je eigen handen gemaakt hebt, gaat niet alleen langer mee, maar je ervaart er ook meer gebruiksplezier aan.

Het project is bedoeld voor iedereen die nog nooit geweven heeft, maar die dat wel eens zou willen proberen. In kleine groepen van maximaal zes personen kunnen zij onder deskundige begeleiding van ervaren weefsters in een ochtend of middag ervaren of het ambacht iets is waarin zij zich verder willen verdiepen. Deze bijeenkomsten worden gepland voor het voorjaar van 2024 op nog nader bekend te maken plaatsen.

Weefkring Nijmegen heeft een eigen ruimte met getouwen. Wie na deelname aan het project zich verder wil bekwamen, kan lid worden van de vereniging.

 

Voor meer informatie: 

Contact